Test our tech
February 23, 2024

Dansk tech startup går efter at stoppe billedmisbrug og identitetstyveri online

Fokus på bekæmpelse af vold, krænkelser og svindel på internettet intensiveres med EU’s Digital Services Act. Sasha - der også er en forkortelse for Safe Share - er klar til at lancere deres løsning, så her hilses DSA velkommen. Virksomheden vil bekæmpe billedmisbrug, lækage og digitale krænkelser en gang for alle med sikkerhedssoftware, der kan bevise ophavsret.

Den seneste voksende opmærksomhed omkring billedmisbrug understreger behovet for en fælles indsats mod online vold, krænkelser og svindel. Med EU's Digital Services Act, der trådte i kraft d. 17. februar, omfatter nu alle større virksomheder under EU-lovgivningen. Det skal skabe større tryghed om vores delte billeder, håndhæve rettigheder og holde gerningspersoner ansvarlige.

I den danske startup Sasha ApS, som specialiserer sig i billedbeskyttelse og har taget verdenspatent på en banebrydende løsning, ser man naturligvis positivt på, at der kommer EU-lovgivning på området.

Thomas Eriksson, CEO og Founder i Sasha ApS, udtaler:

"Jeg har brugt næsten alle mine vågne timer i de seneste år af mit liv på at skabe et værktøj til at bekæmpe billedmisbrug og på en løsning, der kan holde folk ansvarlige for billeddeling. Jeg ser frem til, at der endelig er retningslinjer for god opførsel online og håndhævelse heraf. I et grænseløst digitalt univers får mange et distanceret og dissocieret forhold til konsekvenserne ved adfærd online. Hvad der kan virke uskyldigt, har ægte konsekvenser for rigtige mennesker. Vi er optaget af, at vi får ansvarlighed og god tone online, og det er lige netop derfor, jeg startede Sasha. Vores løsning kan faktisk bidrage til den nye lovgivning og sikre, at sådan adfærd får reelle konsekvenser."

Maziar Zamani, CTO i Sasha ApS, udtaler:

“Når man samler hele verden ét sted uden regler - kan man ikke kontrollere det. Uden ansvarlighed vil der altid være kriminalitet på internettet. Sasha har udviklet en software med henblik på at imødegå den udbredte deling og misbrug af billeder online. Løsningen indebærer brug af et usynligt vandmærke, som når det indlejres i billeder, kan afsløre originalt ejerskab og identificere kilden til uautoriseret deling - ultimativt også hvis billedet er manipuleret.”

Beviserne vil kunne hjælpe ofre for billedmisbrug og identitetstyveri, når de kæmper for at få taget billederne ned fra digitale platforme eller for at holde den originale lækker ansvarlig for deling uden samtykke.

Sasha sikrer komplet privatliv for brugeren

Det banebrydende ved teknologien er, at vi kan beskytte billeder uden at se eller gemme dem, og dermed kan man sikre komplet privatliv for brugeren og i øvrigt leve op til GDPR-standarder for datasikkerhed. Teknologien kommer til at kunne køre på individets egne enheder, f.eks. en telefon eller computer, og billederne vil derfor kunne beskyttes uden at forlade enheden.

Thomas Eriksson udtaler endvidere:

“Vi får ofte spørgsmålet, om vores løsning hjælper mod syntetiske billeder eller såkaldte ‘deepfakes’? Teknologien er bygget således, at uanset hvilken platform eller service det integreres i, kan det forhindre billedmisbrug i at ske. Det vil sige, hvis Sasha integreres i en deepfake maskine, som laver syntetiske billeder, vil vi kunne blokere private billeder, når de uploades til platformen, og dermed vil det ikke være muligt at generere en deepfake på lige netop dét billede.”

Når et billede uploades til en platform, f.eks. et AI-værktøj der laver deepfakes, kan Sasha gennem et partnerskab med den pågældende platform tjekke billedet og dermed determinere om dette må bruges i denne kontekst eller ej. Hvis svaret er nej, vil billedet blive afvist, og dermed har man stoppet spredningen af billeder uden samtykke. Dette gælder også beskyttelse af eventuelle syntetiske billeder, så man sikrer, at de ikke bliver delt i forkert kontekst.

Spørgsmål relateret hertil henvises til:

Lotte Thor Høgsberg

Kommunikationschef

lottethor@sasha.eu eller +4526151815

Cecilie Sonne Christiansen

Kommunikation og PR

cecilie@sasha.eu  


###